Αρχική Σελίδα
Τι είναι το Europe Direct
Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις
Δημοσιεύσεις - Δελτία Τύπου
Εκδηλώσεις/ Δραστηριότητες
Θέσεις Εργασίας
Ενημερωτικό Δελτίο
Επικοινωνία
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συμμετέχει στην προώθηση και διάχυση της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE), η οποία αποτελεί την επίσημη ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΕ για την εκπαίδευση ενηλίκων και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πλατφόρμα EPALE ενδιαφέρει όλους τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. άρτισης ενηλίκων. Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης υλικού και σεμιναρίων στην εκπαίδευση ενηλίκων και ταυτόχρονα επιτρέπει την δημοσίευση σεμιναρίων και υλικού από τους χρήστες της.

Αναρτήθηκε : 09/06/2015


Μάθε τα δικαιώματα σου ως Καταναλωτής

Αναρτήθηκε : 30/06/2014


Jean-Claude Junker Priorities

Αναρτήθηκε : 18/02/2015


Το Φεβρουάριο του 2009, ο Δήμος Λάρνακας, υπέβαλε αίτηση στην προκήρυξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο για την ίδρυση του Κέντρου Πληροφόρησης Europe Direct Λάρνακας (Το Κέντρο). Η θετική κατάληξη της προτάσεως οδήγησε στη λειτουργία του Κέντρου από την 1η Ιουνίου του 2009. Τον Σεπτέμβριο του 2012, ο Δήμος Λάρνακας υποβάλει ξανά πρόταση για τη Νέα Γενιά των Κέντρων Πληροφόρησης Europe Direct στην Κύπρο και συγκαταλέγεται μέσα στους φορείς υποδοχής για την περίοδο 2013-2017.

 
 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Copyright (c) Europe Direct Larnaca, 2009 - 2010. All Rights reserved
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.